top of page

Rzeka Gryżynka rozpoczyna swój bieg za naszym oknem.

Gryżyński Potok, inaczej zwany rzeką Gryżynką, zaczyna swój krótki bo zaledwie 15 kilometrowy bieg, w bezpośrednim sąsiedztwie Uroczyska Gryżyna. Dosłownie z okien widzimy jak woda wypływa spod stromych zboczy naszego ogrodu, tworząc rozlewisko i źródło rzeki.

W tym sezonie rozlewisko nabrało jeszcze więcej wody i bynajmniej nie z powodu nadmiaru deszczu, lecz z powodu aktywności bobrów. Za naszym oknem postanowiły budować sobie własny dom, ich żeremie są widoczne na poniższym zdjęciu, które zrobiliśmy z pokoju nr 3.

Kiedyś w Gryżynie istniały aż 3 młyny i kuźnia, to woda z rzeki dawała im energię do pracy.


Dalej rzeka płynie dnem głębokiej polodowcowej Rynny Gryżyńsko – Grabińskiej. Tuż poniżej naszej wsi jej otoczenie stanowi niewielki zespół łąk a po około 1,5 km rzeczka wpływa w swój najpiękniejszy odcinek, wiodący głębokim parowem, porośniętym starodrzewem liściastym i iglastym.

Gryżynka płynie wartkim, zimnym strumieniem o piaszczysto - żwirowym dnie. Równie szybko nabiera wody z licznych źródeł bijących spod otaczających zboczy. Te sprzyjające warunki pozwalają na rozwój rodzimej populacji pstrąga potokowego.

Dalej w rzece pojawiają się liczne wyspy roślinności porastającej muły, wyróżnia się zwarty kobierzec moczarki kanadyjskiej i potocznika wąskolistnego. Głębsze miejsca, w pobliżu tych roślinnych wysp, są znakomitymi stanowiskami występowania pstrąga.

Spiętrzony potok w okolicach miejscowości Grabin, tworzy duży kompleks stawów, by dalej już spokojnym biegiem, płynąć przez zmeliorowaną dolinę. W miejscowości Szklarka Radnicka wody Gryżynki napędzają małą elektrownię wodną.

Pod koniec swojego nurtu rzeka tworzy liczne meandry, płynąc po płaskiej i podmokłej dolinie. Gęsto porastające trzciny, spokojne i cieplejsze wody, są siedliskiem okazałych jazi, szczupaka i kiełbia.


Obecność bogatych siedlisk rzadkich gatunków ważek, motyli, chrząszczy, pluskwiaków, płazów, gadów, ptaków, ssaków dodatkowo uatrakcyjnia ten bardzo wartościowy przyrodniczo fragment Środkowego Nadodrza.

138 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page