Rzeka Gryżynka rozpoczyna swój bieg za naszym oknem.

Gryżyński Potok, inaczej zwany rzeką Gryżynką, zaczyna swój krótki bo zaledwie 15 kilometrowy bieg, w bezpośrednim sąsiedztwie Uroczyska Gryżyna. Dosłownie z okien widzimy jak woda wypływa spod stromych zboczy naszego ogrodu, tworząc rozlewisko i źródło rzeki.

W tym sezonie rozlewisko nabrało jeszcze więcej wody i bynajmniej nie z powodu nadmiaru deszczu, lecz z powodu aktywności bobrów. Za naszym oknem postanowiły budować sobie własny dom, ich żeremie są widoczne na poniższym zdjęciu, które zrobiliśmy z pokoju nr 3.

Kiedyś w Gryżynie istniały aż 3 młyny i kuźnia, to woda z rzeki dawała im energię do pracy.


Dalej rzeka płynie dnem głębokiej polodowcowej Rynny Gryżyńsko – Grabińskiej. Tuż poniżej naszej wsi jej otoczenie stanowi niewielki zespół łąk a po około 1,5 km rzeczka wpływa w swój najpiękniejszy odcinek, wiodący głębokim parowem, porośniętym starodrzewem liściastym i iglastym.

Gryżynka płynie wartkim, zimnym strumieniem o piaszczysto - żwirowym dnie. Równie szybko nabiera wody z licznych źródeł bijących spod otaczających zboczy. Te sprzyjające warunki pozwalają na rozwój rodzimej populacji pstrąga potokowego.

Dalej w rzece pojawiają się liczne wyspy roślinności porastającej muły, wyróżnia się zwarty kobierzec moczarki kanadyjskiej i potocznika wąskolistnego. Głębsze miejsca, w pobliżu tych roślinnych wysp, są znakomitymi stanowiskami występowania pstrąga.

Spiętrzony potok w okolicach miejscowości Grabin, tworzy duży kompleks stawów, by dalej już spokojnym biegiem, płynąć przez zmeliorowaną dolinę. W miejscowości Szklarka Radnicka wody Gryżynki napędzają małą elektrownię wodną.

Pod koniec swojego nurtu rzeka tworzy liczne meandry, płynąc po płaskiej i podmokłej dolinie. Gęsto porastające trzciny, spokojne i cieplejsze wody, są siedliskiem okazałych jazi, szczupaka i kiełbia.


Obecność bogatych siedlisk rzadkich gatunków ważek, motyli, chrząszczy, pluskwiaków, płazów, gadów, ptaków, ssaków dodatkowo uatrakcyjnia ten bardzo wartościowy przyrodniczo fragment Środkowego Nadodrza.

122 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie